Olgem loovad

CV

1. Üldandmed

Nimi ja perekonnanimi: Laine Aluoja

Sünniaeg: 11.01.1957

Aadress: Koidula 14, Türi, Järvamaa 72211

e-post: aluojalaine[at]gmail.com

Õpetaja-metoodik, MA, andragoog IV tase

2. Hariduskäik

09.1964 - 06.1976   Pärnu 4. Keskkool

09.1966 - 06.1981   Tartu Riiklik Ülikool, matemaatikateaduskond,

                                      matemaatik, matemaatikapedagoog

10.1995 - 08.1996   Tartu Ülikooli Täienduskoolituskeskus,

                                      informaatikaõpetaja

05.1999 -                 AO Keskus, Arvutikasutaja Oskustunnistus (AO1 - AO7)

09.2002 - 03.2005   Tartu  Ülikool, Haridusteaduskond, koolikorralduse kutsemagister

08.2007 - 05.2008   Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS

                                      Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kvalifikatsioonikursus

08.2008                  Andragoog IV tase

3. Teenistuskäik

Organisatsiooni nimetus

Ametikoha kirjeldus

Periood

Türi Gümnaasium

Türi Gümnaasium

Türi Gümnaasium

Järvamaa Omavalitsuste Liit

 

 

SA Tiigrihüpe

Phare ISE

Türi Gümnaasium

Eesti Infotehnoloogia Selts

SA Tiigrihüpe

 

 

 

 

 

 

 

SA Vaata Maailma

Türi Gümnaasium

 

Türi Gümnaasium

 

Paide KKK

 

SA Tiigrihüpe

                           

 

Tartu Ülikool, Albu Põhikool

 

SA Vaata Maailma

Matemaatikaõpetaja,

Iinformaatikaõpetaja

TÜ mat.teaduskonna praktikandi Rain Kaarjas juhendamine

Järvamaa informaatikute ja informaatikaõpetajate ainesektsiooni juhataja

Järvamaa- Tiigrihüppe- koordinaator

Phare ISE pilootkooli koordinaator

infojuht

AO eksamikeskuse eksamineerija

 

SA Tiigrihüpe õpetajate täienduskoolitus "Arvuti koolis" koolitaja

SA Tiigrihüpe õpetajate täienduskoolitus "IKT oskuste rakendamine õppetöös",

"Arvutid matemaatika didaktikas", "DigiTiiger" õppekava looja ja koolitaja

Täiskasvanute koolitaja

 

 

Noore õpetaja juhendamine, Karen Kiik-klassiõpetaja

Paide KKK praktikandi juhendamine, Marge Metsare

Haridusportaal "Koolielu" (http://www.koolielu.ee) aineekspert.

Tartu Ülikool praktikandi juhendamine, Maarika Avloi keemia- ja informaatikaõpetaja

Täiskasvanute koolitaja

1981 -

1992 -

1993/1994 õ.-a.

 

09.1994 -

 

 

08.1997 -

1997-2000

 

1999 -

 

2001 - 2006

 

 

2004 -

 

 

2002-2004

2005 -

2001/2002.õ.a.       

 

 

2003

 

2003

 

2004 -

 

 

2007/2008.õ.a.

 

 

2009-2010

4.Täiendharidus

Asutus

Õppekava/kursuse nimetus

Koolituse maht

BCS Koolitus

IKT juhtimine ja terviklik väljaarendamine koolis

Tunnistus, 16.10.2009

20 tundi

Tiigrihüppe Arvutikool

GeoGebra edasijõudnuile

Tunnistus nr. 8998, 16.03.2009

10 tundi

Tallina Tehnika Ülikool

Robootika, tehnopol, materjalide süvauuringud, tehnoloogiad bioloogias

Tunnistus nr.014427, 13.03.2009

8 tundi

Tiigrihüppe Arvutikool

GeoGebra

Tunnistus nr.7286, 18.10.2008

15 tundi

ETKA Andras

Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kvalifikatsioonikursus

Tunnistus nr. 325, 24.05.2008

400 tundi

Tallinna Ülikool

Üheskoos ja üksteiselt õppides – matemaatikaõpetaja professionaalse arengu programm IV

Tunnistus nr.159, 25.03.2008

40 tundi

Keeltekool YES

Kesktaseme inglise suhtlemiskeele kursus

04.02.2008

190 tundi

Koolitööde AS

eKooli administraatorite kursus

Tunnistus nr.365, 26.03.2007

6 tundi

Merlecons koolitus

Infojuht kui direktori asetäitja informatsiooni haldamise küsimustes kogu koolis

05.02.2007

8 tundi

Tartu Ülikool arvutiteaduste instituut

Ülesannete lahendamise keskkond T-algebra

Tunnistuse nr.28330, 30.10.2006

80 tundi

AHA keskus

Enesekehtestamine ja manipulatsioon suhtlemises

Tunnistuse nr. 478, 30.09.2006

6 tundi

Creece CTI

eTwinning Profesional Development Workshop

6.-8.04.2006

24 tundi

Tiigrihüppe Arvutikool

Täiskasvanud õppija ja täiskasvanud õppimise eripärad

Tunnistus nr.2600, 20.03.2006

8 tundi

Microsoft

Integreiting ICT Skils into Teaching and Learning

Using Microsoft Office XP for Learning Projects

21.-24.02.2005       

32 tundi

BCS Koolitus ja

Tiigrihüppe Arvutikool

Projektijuhtimise praktiline koolitus. Taotlusvõimalused Eestis ja Põhjamaades, Socrates allprogrammid, Grundtvig projektide kogemused, projektide hindamiskogemused, projektide loomine gruppides ja nende esitlus.

Tunnistus nr.1253, 21.02.2004

32 tundi

Tiigrihüppe Arvutikool

Õpetajast täiskasvanute koolitajaks. 20.11.2002

18 tundi

BCS Koolitus ja IT Koolitus

Arvutioskuste õpetamise metoodika

18.06.2002

24 tundi

AO Keskus

Arvutikasutaja Oskustunnistus

Tunnistuse nr. EE 00273, 1999

 

5. Osalemine konverentsidel/seminaridel

Ettekande nimetus

Koht

Aeg

Arvuti kasutamine algklassis aine õpetamisel

 

Kuidas saab kogu kool twinnida, eTwinning-portaali töö- ja suhtlusvahendid

 

Õppija infoühiskonnas võlud ja valud

 

Projektõppe metoodika ja selle rakendamine Eestis

 

 

Õpimapp annab võimaluse matemaatikat õppida vastavalt võimetele ja tagab õpiedu kogemuse.

 

Lõbusad protsendid.

 

 

Puutetahvel matemaatika tunnis

 

 

Kuidas õpiobjektidest saab e-kursus?

 

Matemaatikaõpetajate virtuaalne praktikakogukond

 

Kool õpetamisasutusest õpiruumiks

 

Avatud keskkondade ja ühistöövahendite kasutamine õppetöös (PageFlakes, Weebly, GoogleDocs).

 

e-õpe, e-õppe materjalide koostamine ja kasutamine matemaatika õpetamisel

 

e-kursus ja õpiobjekt

 

Tiigrihüppe  aastakonverents

 

 

Konverents "Kool rahvusvahelises koostöövõrgus"

 

 

XI täiskasvanuhariduse foorum

 

 

Eesti Soome õpetajate ühisseminar Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning

 

Vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad

 

 

 

 Vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad

 

e-Õppe konverents "E-ÕPE ON SIIN: KUS OLED SINA?"

 

 

Kvaliteet ja kavantiteet e-õppes

 

 

Vabariiklik konverents "Arvuitid koolimatemaatikas 2009"

 

Vabariiklik konverents "Kool õpetamisasutusest õpiruumiks"

 

Vabariiklik konverents "Õppijalt õppijale"

 

 

 

 

Matemaatikaõpetajate koostöövõrgustiku seminar

 

 

Koolitusseminar "Loov õpetus teeb igast inimesest geeniuse"

12.10.2003

 

 

02.01.2006

 

 

 

19.10.2007

 

 

27.10.2007

 

 

 

2.11.2007

 

 

 

 

3.11.2007

 

 

2.04.2008

 

 

 

27.11.2008

 

 

24.01.2009

 

 

01.04.2009

 

 

29.10.2009

 

 

 

 

 

18.11.2009

 

 

 

19.11.2009

 

5. Publikatsioonid

Autor(id)

Publikatsiooni nimetus

Väljaandmise koht ja aeg

Laine Aluoja

.

Laine Aluoja, Mall Vainola

.

.

Laine Aluoja, Varje Tipp, Tiia Niggulis

.

Laine Aluoja

.

.

.

Laine Aluoja

.

Laine Aluoja

.

HALLATAVAD KODULEHEKÜLJED JA PORTAALID

 

Käsiraamat: Ainetund arvutiklassis

Käsiraamat:

IKT oskuste rakendamine õppetöös - projektõpe "Projektipaun"

Käsiraamat: Innovatiivsed õppemeetodid ja õppevahendid "DigiTiiger"

Käsiraamat tarkvara "Kidspiration" ja "Inspiration" kasutamiseks õppetöös

Mappõppe kogemustest matemaatika õpetamisel

Käsiraamat tarkvara "MindOMO" kasutamiseks õppetöös

..

..

..

..

Järvamaa koolide informaatikaõpetajate ja infojuhtide kodulehekülg

Türi Gümnaasiumi kodulehekülg

Vabariiklik matemaatikaõpetajate virtuaalne praktikakogukond

2004

http://www.hot.ee/kasiraamat

2006

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger

.

.

2006

http://www.htk.tlu.ee/projektipaun

.

2006

http://www.hot.ee/kidspirat

http://www.hot.ee/inspirat

.

02.2007

Õpetajate Leht

04.2008

http://www.hot.ee/mindomo/

.

.

.

http://tyrigy.tyri.ee/tiiger

.

.

http://tyrigy.tyri.ee/

http://mott.edu.ee/

6. Keeleoskuse tase

Emakeel: eesti keel

Võõrkeeled:

Inglise ja vene keel: B1