Olgem loovad

Konverentsid

Matemaatikaõpetajate päevad

2.-3.oktoober 2007

Mappõppe metoodika matemaatika õpetamisel

Ettekanne: http://www.slideshare.net/aluojalaine/mapppe

Konverents E-õpe on siin: kus oled Sina?

2.-4.aprill 2008

Puutetahvel matemaatika tunnis

Ettekanne: http://www.slideshare.net/aluojalaine/puutetahvel-matemaatika-petamisel

http://conference2008.e-uni.ee/index.php?n=et&do=17

Konverents Õpetajalt õpetajale

30.-31.oktoober 2008

Puutetahvel matemaatika tunnis

Ettekanne: http://www.koolielu.edu.ee/koolitused/puutetahvel.htm 

Koolitusseminar Kvaliteet ja kvantiteet e-õppes

27.-28.november 2008

Kuidas õpiobjektidest saab e-kursus?

Ettekanne: http://kursuseloomine.weebly.com/index.html

http://luua2008.e-uni.ee/index.php?n=et&do=32

Konverents Kool - õpetamisasutusest õpiruumiks

1.-3.aprill 2009

IKT kasutamine õppetöös Türi Gümnaasiumi näitel

Ettekanne: http://tyrigymnaasium.weebly.com/

http://conference2009.e-uni.ee/index.php?n=et&do=17

Konverents Õpetajalt õpetajale

29.oktoober 2009

Kuidas kasutada oma töö korraldamisel ja õppematerjalide loomisel avatud keskkondi