Olgem loovad

Materjalid

Kodulehekülg õpetajale abiks IKT kasutamiseks aine õpetamisel

http://tunnikava.pbworks.com/

Puutetahvli kasutamine aine õpetamisel

https://www.slideshare.net/aluojalaine/puutetahvel-matemaatika-petamisel

Esitlused Slideshare's

http://www.slideshare.net/search/slideshow?lang=en&page=3&q=tyrigy

Materjalid abiks eTwinningu projekti planeerimisel ja teostamisel

http://etwinningprojekt.weebly.com/